Çevre

Saraygrup, çevresel sorumluluklarının bilincinde; ürünün gerçekleştirilmesinden sevkiyata kadar geçen tüm aşamalarda, faaliyetlerinin çevre boyut ve etkilerini belirlemek ve bu boyutların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla yöntemler uygulamaktadır. Saraygrup tüm faaliyetlerinin çevre kirliliğine neden olmaksızın yürütülmesi konusunda hassasiyet göstermektedir. Bu amaçla;

  • Çevre ile ilgili tüm mevzuatlara uymayı,
  • Doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmayı,
  • Kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerde çevre kriterlerine uymayı,
  • Kirliliğin önlenmesini, atıkların azaltılmasını ve maksimum geri dönüşümünü sağlamayı,
  • Çalışanlarını çevre konusunda vereceği eğitimlerle bilinçlendirmeyi,
  • Yeni yatırımlarda çevre faktörünü göz önünde bulundurmayı,
    ilke edinmiştir.